ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 7

СЛАВУТИЦЬКА МІСЬКА РАДА

ВИШГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 
Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я
 
___________________                                                        № _________________
 
Про внесення змін до Програми забезпечення лікарськими засобами хворих на рідкісні (орфанні) захворювання та окремих категорій населення міста Славутич на 2022 рік та затвердження її у новій редакції
 
У зв’язку з прийняттям Славутицькою міською радою рішення від 28.01.2022  № 515-10-VІІI «Про затвердження структури, загальної чисельності виконавчих органів Славутицької міської ради Вишгородського району Київської області та витрат на їх утримання», відповідно до пункту 2 якого припиняється діяльність самостійного структурного підрозділу «Відділ охорони здоров’я Славутицької міської ради Вишгородського району Київської області» код ЄДРПОУ 41428119 шляхом ліквідації,  враховуючи рішення Славутицької міської ради від 15.09.2017 № 732-30-VII «Про затвердження Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у м. Славутичі», керуючись ст.25, п.22 ч.1 ст.26, ч.1 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
 
м і с ь к а   р а д а
 
В И Р І Ш И Л А :
 
Внести зміни до Програми забезпечення лікарськими засобами хворих на рідкісні (орфанні) захворювання та окремих категорій населення міста Славутич на 2022 рік, затвердженої рішенням міської ради від 28.01.2022№ 570-10-VIII, а саме в частині відповідального виконавця, головного розпорядника та учасників Програми, та затвердити її в новій редакції (додається).
 
 
Міський голова Юрій ФОМІЧЕВ